Tax Interpretations on VAT

In the Tax interpretation no. ITPP2/443-1035/13/AK of 12 December 2013 Polish Ministry of Finance confirmed the legal position of the Spolka Adwokacka Milczek Grodzicka sp.p. lawyers on the VAT rate for computer equipment supplies to shipowners.

The Ministry of Finance also confirmed the legal position of our lawyers in tax interpretation ITPB2/415640/12/MK of 5 October 2012 on income tax from the sale of a combined apartment.

Wspólnoty mieszkaniowe

Pozew wspólnoty mieszkaniowej przeciwko jej członkowi o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających go kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu
Sąd Najwyższy uchwałą z 18.10.2013 r. (III CZP 42/13) orzekł, że wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokalu (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

TVN Case in the Supreme Court

On 2 July 2013 the Supreme Court dismissed the cassation appeal of TVN SA. The case concerned the penalty for insulting the national flag. TVN will pay a penalty of over 150 thousand dollars for the issuance of an episode of the Kuba Wojewodzki show.