Wspólnoty mieszkaniowe

Pozew wspólnoty mieszkaniowej przeciwko jej członkowi o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających go kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu
Sąd Najwyższy uchwałą z 18.10.2013 r. (III CZP 42/13) orzekł, że wystąpienie przez wspólnotę mieszkaniową z pozwem przeciwko członkowi tej wspólnoty o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu obciążających takiego członka kosztów na rzecz wspólnoty, stanowi czynność zwykłego zarządu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokalu (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

Comments are closed.